Kontakt


Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


ul. Ligocka 103
40-568 Katowicebiuro@atipionier.pl

www.atipionier.pl

tel: 32 200 01 34


KRS: 0000633307,
NIP: 6342871161,
REGON: 365218213

Kapitał zakładowy 355 000,00 PLN wpłacony w całości

Organ rejestrowy: Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru SadowegoDo góry