Aktualności

Urzędnicy miejscy i wydajne narzędzia do zarządzania miastem.

Co daje szyte na miarę narzędzie do zarządzania miastem? Po pierwsze wszystko w jednym miejscu. Po drugie elastyczny dostęp do różnorodnych danych dla urzędników różnych wydziałów i specjalności. Po trzecie, możliwość raportowania i wyciągania sensownych wniosków z poszerzonych baz danych, w których kryje się wiele ważnych i interesujących informacji. Jak idea smart city może zmienić nasze miasto opowiada dr Radosław Sokół, członek zespołu...

Jak informacja może zabezpieczyć przed powodzią?

Odpowiednie zebranie danych i dobra komunikacja z mieszkańcami pozwalają uniknąć wielu negatywnych skutków najróżniejszych wydarzeń, na przykład meteorologicznych. Smart city to także systemy wczesnego ostrzegania i komunikacji z mieszkańcami, by nie byli zaskoczeni sytuacjami nadzwyczajnymi. Rozmowa z z Patrykiem Szymczakiem, członkiem zespołu interdyscyplinarnego ATI Pionier....

Jak inteligentnie uczyć w inteligentnym mieście?

Jak idea smart city sprawdza się w edukacji? Czy można szkoły miejskiej włączyć do inteligentnego systemu zarządzania miastem? Jakie kompleksowe narzędzia można dzisiaj zaproponować pracownikom oświaty, by ich praca był bardziej efektywna? Na pytania odpowiada ekspert rynku edukacyjnego Jędrzej Chmielewski....

Miasto zaopiekowane inaczej. Czy Wrocław może być przykładem dla Łodzi?

Czy wrocławskie  rozwiązania opieki zdrowotnej i poprawy jakości życia mogą być modelowe dla Łodzi? Co CityLab Wrocław zmienia w rzeczywistości miejskiej i jak może realnie wpłynąć na poprawę kondycji zdrowotnej mieszkańców? Odpowiedzi szukamy u eksperta z dziedziny smart city. Rozmowa z Robertem Bednarskim, przedstawicielem wrocławskiego magistratu i dyrektorem Biura "Smart...

Inteligentne miasto – czym jest, a czym nie jest?

Pomysł na „smart city” zakłada radykalne zmiany w życiu miasta. Co oznacza to nowe pojęcie, które możemy przetłumaczyć jako "inteligentne miasto"? Jak zmieni nasze życie i czy na wszystkie zmiany, które niebawem nadejdą, jesteśmy mentalnie przygotowani? Rozmowa z Andrzejem Samburą, dyrektor ds. projektów ATI Pionier, który na wstępie wyjaśnia, czym jest, a czym nie jest idea inteligentnego...

Uniejów 2019: wsparcie inteligentnych miast w Polsce

Miasta potrzebują nowoczesnych narzędzi informatycznych, by skuteczniej planować swoje działanie i rozwój. Niestety, ich budżety rzadko są na tyle obszerne, by możliwe było sfinansowanie stworzenia oprogramowania „pod klucz”, spełniającego specyficzne potrzeby jednego lub kilku miast. Szansą na wyjście z patowej sytuacji jest projekt e-Pionier współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. E-Pionier to pierwszy w Polsce program, w którym finansowanie...

Podziękowanie za uczestnictwo w konferencji

Bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie i wysoką frekwencję oraz aktywny udział w dyskusjach wszystkim prelegentom, moderatorom i uczestnikom konferencji w Uniejowie 4 i 5 kwietnia br. Miasta prawdziwie inteligentne to nie te, które koncentrują się tylko na wdrażaniu technologii. To miasta, które zdecydowały się na niełatwy proces zmian modelu swojego działania. Dziękujemy zgromadzonym przedstawicielom miast oraz członkom zespołów interdyscyplinarnych za podzielenie...

HackONE Silesia 2019

W weekend 23 - 24 marca w Galerii „Rondo Sztuki” w Katowicach osiemnaście ze­spo­łów wy­star­to­wa­ło w hack­ath­onie zor­ga­ni­zo­wa­nym przez firmę Leocode. Zadaniem zgro­ma­dzo­nych pro­gra­mis­tów by­ło za­pro­po­no­wa­nie roz­wią­zań prob­le­mów przed­sta­wio­nych przez spon­so­rów. Patronem ho­no­ro­wym hack­athonu by­ło mia­sto Katowice, któ­re ra­zem z Akcelera­to­rem Inteligent­nych Miast po­sta­wi­ło przed czte­re­ma...

Konferencja w Uniejowie

Miło nam poinformować, że jesteśmy w trakcie organizacji konferencji, pn. „Projekt e-Pionier: wsparcie budowy inteligentnych miast w Polsce” skierowanej do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, osób reprezentujących instytucje publiczne, w tym przedstawicieli uczelni wyższych, jak również do przedsiębiorców i wszelkich interesariuszy skupiających się wokół tematyki Internetu Rzeczy. Naszym celem jest zapoznanie uczestników z rolą akceleratora oraz...

Podsumowanie pierwszego etapu projektu wałbrzyskiego

Zespoły interdyscyplinarne, których prace koordynuje Akcelerator Technologii Informatycznych, utrzymują wysokie tempo działań. Pod koniec ubiegłego roku zakończył się pierwszy etap projektu "Smart platforma integracji systemów miejskich do zarządzania informacją oraz przestrzenią miejską dla pracowników urzędu oraz mieszkańców miasta Wałbrzych". Aby podsumować wykonane oraz zaplanować dalsze prace, zostało zorganizowane spotkanie trójstronne kierownictwa ATI Pionier,...

Podpisanie porozumienia we Wrocławiu

Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2019 r. Prezes Akceleratora Technologii Informatycznych Pionier Wojciech Jeszka podpisał z Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem umowę na realizację projektu badawczego, którego celem jest wypracowanie rozwiązań informatycznych służących poprawie jakości życia osób starszych i wymagających opieki. Projekt stanowi odpowiedź na wyzwania związane z opieką nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Efektem badań ma być prototypowa...

VIII Smart City Forum – 19/20.09.2018 r. Warszawa

Smart City Forum  jest największym w Polsce kongresem poświęconym funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. To platforma wymiany doświadczeń tworzona m.in. przez przedstawicieli administracji publicznej, prezesów i dyrektorów wiodących firm, ekspertów z zagranicy, którzy prezentują innowacyjne rozwiązania sprawdzające się np. w Barcelonie, Singapurze czy też Toronto. O wartość merytoryczną spotkania dba Rada Programowa pod przewodnictwem Macieja Bluja, Wiceprezydenta...

Interdyscyplinarny zespół ekspertów zadba o cyfrowy balans wrocławskich uczniów

Utrzymywanie zdrowej relacji z telefonem to stosunkowo nowa umiejętność, o której nie usłyszelibyśmy 10 lat temu. Niezależnie od wieku i grupy społeczno-ekonomicznej, smartfon stał się niezastąpionym elementem codziennego życia.  Cyfrowa rewolucja sprawiła, że telefon jest ważnym narzędziem w relacjach międzyludzkich, a przy okazji spowodowała powstanie zupełnie nowych zachowań (sprawdź Smartphone zombie). Coraz więcej badań wskazuje przy tym na wyraźną korelację...

II konferencja

„Chcielibyśmy zastanowić się jak zintegrować rzeczy smart z korzyścią dla wszystkich mieszkańców” – tymi słowami podsumował swoje oczekiwania Robert Biedroń Prezydent miasta Słupska podczas oficjalnego otwarcia konferencji, zorganizowanej przez zespół ATI Pionier. W dniach 12-13 września 2017 odbyła się druga w tym roku konferencja pt.: „Projekt e-Pionier: wsparcie budowy inteligentnych miast w Polsce”. Spotkanie w Słupsku zgromadziło uczestników z całej...

Oferta pracy

Informujemy, że w chwili obecnej prowadzimy rekrutację na poniższe stanowisko.   Akcelerator Technologii Informatycznych PIONIER Sp. z o.o. – młoda Spółka z bogatym doświadczeniem na rynku nowych technologii oraz współpracy z sektorem publicznym. Misją Spółki jest realizacja projektów zmierzających do rozwiązania aktualnych problemów miast i aglomeracji, istotnych społecznie lub gospodarczo. W tym celu wykorzystujemy nowoczesne narzędzia...

Smart City Wrocław Startup Challenge

Szanowni Państwo, naszym zadaniem jest wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych, dlatego w pełni poparliśmy inicjatywę Startup Challenge Wrocław. Startup Challenge Wrocław to praktyczne dwudniowe warsztaty, podczas których uczestnicy dobierają się w zespoły złożone z programistów, grafików, kreatorów, przedsiębiorców i aktywnych mieszkańców, którzy pracują nad stworzeniem inteligentnych...

I Konferencja

W dniach 23-24 marca 2017 roku odbyła się pierwsza konferencja organizowana przez Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier, skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych tematyką budowy inteligentnych miast w Polsce oraz rozwiązaniami istotnych problemów społeczno – gospodarczych miast i aglomeracji miejskich wykorzystujących Internet Rzeczy (IoT). Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli świata nauki oraz pomysłodawców chcących...


Fundusze Europejskie
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
EFRR

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry