I Konferencja

W dniach 23-24 marca 2017 roku odbyła się pierwsza konferencja organizowana przez Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier, skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych tematyką budowy inteligentnych miast w Polsce oraz rozwiązaniami istotnych problemów społeczno – gospodarczych miast i aglomeracji miejskich wykorzystujących Internet Rzeczy (IoT). Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli świata nauki oraz pomysłodawców chcących omówić swoje pomysły mogące rozwiązać problemy społeczne i gospodarcze w miastach i aglomeracjach.

Wysoka frekwencja, duża dawka wiedzy i dobre nastroje dopisały podczas dwóch dni wykładów. Podczas pierwszego dnia konferencji wyjaśniona została rola akceleratora oraz przedstawiono korzyści projektu grantowego dla administracji publicznej. Owocna dyskusja pomogła uczestnikom podzielić się doświadczeniami, a także wyłoniła istotne potrzeby i problemy miast. Na zakończenie pierwszego dnia zaprezentowano koncepcję modelu SmartCity przygotowaną przez instytut Fraunhofera w Lipsku. Przedstawiciele administracji publicznej – Wrocław, Jelenia Góra, Mielno, Chorzów, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Szczecin, Bytom wzięli aktywny udział w dyskusjach. Trudno było jednogłośnie odpowiedzieć na pytanie „Czym jest inteligentne miasto”, ale za to każdy potrafił wskazać obszary, w których technologia może usprawnić działanie JST przyczyniając się zarówno do poprawy jakości funkcjonowania miast i aglomeracji, jak i budowy kapitału społecznego.

Drugiego dnia spotkania skoncentrowano się na prawnych i ekonomicznych aspektach budowy inteligentnego miasta. Zaprezentowano nowe procedury zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania dla samorządu oraz przedstawiono źródła finansowania cyfryzacji. Następnie pokazano praktyczne innowacje takie jak nowej generacji sensory stanu środowiska opracowane przez Politechnikę Świętokrzyską we współpracy z AGH oraz Inteligentne rozwiązania w gospodarce wodno-ściekowej wdrażane przez Politechnikę Śląską.

Galeria

Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier - I Konferencja
Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier - I Konferencja
Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier - I Konferencja
Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier - I Konferencja
Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier - I Konferencja
Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier - I Konferencja
Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier - I Konferencja
Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier - I Konferencja

Fundusze Europejskie
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
EFRR

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry