II konferencja

„Chcielibyśmy zastanowić się jak zintegrować rzeczy smart z korzyścią dla wszystkich mieszkańców” – tymi słowami podsumował swoje oczekiwania Robert Biedroń Prezydent miasta Słupska podczas oficjalnego otwarcia konferencji, zorganizowanej przez zespół ATI Pionier.

W dniach 12-13 września 2017 odbyła się druga w tym roku konferencja pt.: „Projekt e-Pionier: wsparcie budowy inteligentnych miast w Polsce”. Spotkanie w Słupsku zgromadziło uczestników z całej Polski, w tym włodarzy miast i pomysłodawców, którzy chcą rozwiązać miejskie bolączki przy pomocy nowoczesnych narzędzi z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym również z obszaru tzw. Internetu rzeczy.

Rozwój urządzeń mobilnych oraz aplikacji otwiera nowe perspektywy współpracy w obrębie miast. W trosce o trwały rozwój, bez względu na okres kadencji, włodarze wielu miast starają się być odpowiedzialnymi gospodarzami, którzy liczą się ze zdaniem mieszkańców. To właśnie mieszkańcy, odgrywają znaczącą rolę w budowie inteligentnych miast, dlatego inicjatywy realizowane we współpracy z ATI PIONIER dają możliwość zaangażowania reprezentantów lokalnej społeczności. Zadaniem akceleratora jest kojarzenie instytucji publicznych z zespołami interdyscyplinarnymi, w celu stworzenia rozwiązań odpowiadających na konkretne problemy społeczne i gospodarcze.

W kwestii wdrażania nowych technologii na rzecz miast i gmin, jest wiele do zrobienia – bez względu na to czy włodarze miasta decydują się przyjąć strategię dynamicznie rozwijającego się miasta w kierunku smart city czy slow city. W centrum obydwu tych idei, najważniejszym ogniwem jest troska o poprawę jakości usług oferowanych przez miasto swoim mieszkańcom – podsumowują organizatorzy. Mamy nadzieję, że dzięki projektowi będziemy mogli chociażby niektóre z omawianych problemów rozwiązać. Cieszymy się, że projekt spotykał się z szerokim zainteresowaniem informatyków, programistów i reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego.

Konferencja AtiPionier


Fundusze Europejskie
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
EFRR

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry