Interdyscyplinarny zespół ekspertów zadba o cyfrowy balans wrocławskich uczniów

Utrzymywanie zdrowej relacji z telefonem to stosunkowo nowa umiejętność, o której nie usłyszelibyśmy 10 lat temu. Niezależnie od wieku i grupy społeczno-ekonomicznej, smartfon stał się niezastąpionym elementem codziennego życia.  Cyfrowa rewolucja sprawiła, że telefon jest ważnym narzędziem w relacjach międzyludzkich, a przy okazji spowodowała powstanie zupełnie nowych zachowań (sprawdź Smartphone zombie). Coraz więcej badań wskazuje przy tym na wyraźną korelację pomiędzy nadmiernym korzystaniem ze smartfona, a spadkiem koncentracji, produktywności a nawet samopoczucia (sprawdź Business Insider).

 

Interdyscyplinarny zespół działający w ramach Akceleratora pracuje nad rozwiązaniem, które w przyszłości ma pomóc w utrzymywaniu cyfrowego balansu.

Partnerem projektu jest Miasto Wrocław. Gmina – jako jednostka nadzorująca szkoły – jest zainteresowana nowymi sposobami, które poprawią m.in. koncentrację uczniów i tym samym podniosą poziom kształcenia. Już w nadchodzącym roku szkolnym uczniowie wybranych szkół jako pierwsi będą mieli okazję wziąć udział w pilotażowym programie wykorzystującym prototyp projektowanego rozwiązania.

Prace nad innowacyjnym rozwiązaniem prowadzone są w ścisłej współpracy z jednostkami miejskimi: Departamentem Edukacji oraz Centrum Usług Informatycznych – jednostką zarządzającą m.in. infrastrukturą internetową we wrocławskich szkołach. Wyznaczeni pracownicy jednostek miejskich biorą udział w cyklicznych spotkaniach z Zespołem Interdyscyplinarnym w ramach przyjętej metodyki, która zakłada angażowanie beneficjentów projektu od początku prac nad innowacyjnym rozwiązaniem. Dzięki temu już na wczesnych etapach projektu Zespół ma dostęp do szerokiej wiedzy nt. aktualnego ekosystemu usług informatycznych w mieście, co w konsekwencji pozwala niwelować potencjalne zagrożenia dotyczące integracji systemów oraz lepiej dopasować rozwiązanie do oczekiwań Gminy i jednostek jej podległych.

Problem związany z nadużywaniem smartfonów wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród naukowców zajmujących się psychologią behawioralną. Dostęp do najnowszych badań dotyczących wpływu nadmiernego korzystania z telefonu na rozwój młodego człowieka oraz wnikliwa analiza efektów nadużywania smartfonów pozwoli opracować rozwiązanie, które ułatwi uczniom zdobycie umiejętności utrzymywania zdrowej relacji z telefonem. W tym celu Interdyscyplinarny Zespół nawiązał współpracę m.in. z dr Maciejem Dębskim i  Fundacją Dbam o Swój Zasięg, której statutowym celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom uzależnienia od smartfonów oraz edukowanie dzieci i młodzieży w nowej dziedzinie życia, jaką jest balans technologiczny.

Aktualnie Interdyscyplinarny Zespół pracuje nad prototypem rozwiązania, który adresuje problem społeczny w zupełnie nowy sposób.


Fundusze Europejskie
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
EFRR

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry