Podpisanie porozumienia we Wrocławiu

Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2019 r. Prezes Akceleratora Technologii Informatycznych Pionier Wojciech Jeszka podpisał z Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem umowę na realizację projektu badawczego, którego celem jest wypracowanie rozwiązań informatycznych służących poprawie jakości życia osób starszych i wymagających opieki.

Projekt stanowi odpowiedź na wyzwania związane z opieką nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Efektem badań ma być prototypowa e-platforma, zaprojektowana wspólnie z seniorami i odpowiadająca na ich potrzeby.

Główne założenia projektu to rozwój „monitoringu” osób starszych oraz stworzenie systemu wspierania opiekunów i wolontariuszy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Prace badawcze powinny się zakończyć w tym roku, a będą prowadzone przez wyłoniony w ramach konkurencyjnego postępowania Zespół Interdyscyplinarny.

Zawarta umowa gwarantuje realizację określonych w niej zadań we współpracy z przyszłymi użytkownikami e-platformy (stworzonej przez zespół interdyscyplinarny) a w szczególności z:

  • Biurem Zarządzania Projektami,
  • Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego,
  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Centrum Usług Informatycznych.

Galeria


Fundusze Europejskie
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
EFRR

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry