Podsumowanie pierwszego etapu projektu wałbrzyskiego

Zespoły interdyscyplinarne, których prace koordynuje Akcelerator Technologii Informatycznych, utrzymują wysokie tempo działań. Pod koniec ubiegłego roku zakończył się pierwszy etap projektu „Smart platforma integracji systemów miejskich do zarządzania informacją oraz przestrzenią miejską dla pracowników urzędu oraz mieszkańców miasta Wałbrzych”. Aby podsumować wykonane oraz zaplanować dalsze prace, zostało zorganizowane spotkanie trójstronne kierownictwa ATI Pionier, zespołu interdyscyplinarnego realizującego ten projekt oraz przedstawicieli biur merytorycznych Urzędu Miasta Wałbrzych.

O wadze spotkania świadczy jego otwarcie przez Prezydenta Miasta Romana Szełemeja. Prezydent podziękował wszystkim stronom za dotychczasowe zaangażowanie. Podkreślił też, że realizowany projekt ma pozwolić miastu nie tyle uzupełnić braki w systemach informacji przestrzennej, co wkroczyć na nowy poziom gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych przestrzennych w ramach poszczególnych biur oraz ich udostępniania mieszkańcom oraz niezależnym twórcom aplikacji.

W dalszej części spotkania przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego przedstawił korzyści wynikające z wdrażania systemu dla biur Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz mieszkańców miasta. Pokazane zostały przykłady analiz, które będzie można wykonać za pomocą uruchamianych narzędzi. Demonstracji towarzyszyła merytoryczna dyskusja członków Zespołu z pozostałymi uczestnikami zebrania, w czasie której omawiano sposób udostępniania danych publicznych, chronienia danych wrażliwych oraz automatyzowania i optymalizowania działań realizowanych przez pracowników Urzędu.
Zebranie zakończyło się ustaleniem harmonogramu najbliższych działań, mających na celu sprawne przekazanie pierwszego prototypu systemu do testowania oraz sukcesywne zasilanie go danymi przygotowywanymi przez pracowników Urzędu.

Galeria


Fundusze Europejskie
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
EFRR

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry