Transport ponadgabarytowy Polska

Czym jest transport nienormatywny?

Wiele dużych przedsiębiorstw decyduje się każdego dnia na transport różnego rodzaju towarów często przewożonych z lub do najdalszych zakątków globu. Istotnym staje się wówczas dobór odpowiedniego rozwiązania, które pozwoli na sprawny oraz bezpieczny przewóz dowolnego ładunku. Co w przypadku ładunków, które przekroczą dopuszczalne gabaryty?

Transport nienormatywny a transport ponadgabarytowy

To w zasadzie nazwy zamienne odnoszące się do tej samej czynności. Mówimy o nich wówczas, gdy mamy na myśli ładunek, który nie może być przetransportowany w standardowy sposób, gdyż przekracza on parametry, które zostały przyjęte i dokładnie wyszczególnione w prawie transportowym. Nie oznacza to jednak, że transport towarów ponadgabarytowych nie jest możliwy…

Co zalicza się do ładunków ponadgabarytowych?

W dużym skrócie są to wszelkiego rodzaju towary, które przekraczają ustalone normy, a więc ich waga i wymiary odbiegają od tych ogólnie przyjętych. W praktyce są to więc maszyny budowlane, elementy konstrukcyjne, turbiny wiatrowe, maszyny budowlane, zbiorniki, kombajny, traktory, transformatory energetyczne itd.

Środki transportu stosowane do przewozu dużych gabarytów

W transporcie dużych rzeczy powszechnie wykorzystuje się różnego rodzaju pojazdy, które dzielą transport na: wodny, lotniczy, drogowy oraz kolejowy. Tego rodzaju środki przewozu towarów są stosowane zazwyczaj w odniesieniu do zmiany lokalizacji dużej ilości rzeczy i często jest to także transport międzynarodowy. Firmy spedycyjne są w stanie zorganizować transport nawet ponadgabarytowych rzeczy, które znacznie przekraczają przyjęte normy.

Transport ponadgabarytowy Polska — realizacja

W przypadku przewozu rzeczy nienormatywnych firmy spedycyjne muszą pozyskać dodatkowe pozwolenie, które daje możliwość transportu ładunku drogami publicznymi. W przypadku transportu międzynarodowego potrzebne będą dodatkowe dokumenty, zgodne z wymogami panującymi w danym kraju. Realizacja transportu ponadgabarytowego to skomplikowany proces, który wymaga dokładnego zaplanowania trasy przejazdu, która wymaga wzięcia pod uwagę wszystkich potencjalnych przeszkód i trudności, które mogą stanąć na drodze w trakcie realizacji transportu i utrudnić jego skuteczność. W przypadku transportu drogowego mogą to być np. wąskie drogi, ronda czy wiadukty. Poza tym taki przewóz często jest organizowany w nocy, co zmniejszy ryzyko utrudnień w ruchu, ale wymaga także większego skupienia. Dlatego też koszty transportu ponadgabarytowego nie należą do najtańszych.

Dodaj komentarz