zwyzki

Najpopularniejsze urządzenia dźwigowe

Urządzenia dźwigowe podlegają nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego z różnych przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że te najpopularniejsze, które wykorzystuje się do prac budowlanych czy naprawczych najczęściej wiążą się z dużym ryzykiem pracy pracowników oraz ich ogromną odpowiedzialnością. Co więcej, maszyny tego rodzaju niejednokrotnie mogą stwarzać zagrożenie nie tylko ich obsłudze, ale i najbliższemu otoczeniu. Właśnie dlatego na urządzeniach dźwigowych może pracować najczęściej tylko osoba, która odbyła właściwy kurs i jest pełnoprawnym operatorem.

Do najpopularniejszych urządzeń tego rodzaju zalicza się dzisiaj podnośniki, czyli powszechnie znane zwyżki. Te mogą być koszowe bądź nożycowe a ich istotą jest platforma, na której pracownik unosi się na określoną wysokość, by na niej wykonywać zawodowe obowiązki. Zaletą tego typu urządzenia jest fakt, iż podnośniki ruchome tego rodzaju oszczędzają czas i siły pracowników. Jak zauważają eksperci, sprzęt tego typu nadaje się też doskonale do pracy w miejscach trudno dostępnych bądź tam, gdzie roboty na wysokościach trwają krótko, ale są rozmieszczone po wyznaczonym terenie. Również kurs na zwyżki jest niezbędny i może je obsługiwać tylko osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia. Warto przy tym zauważyć, że szkolenia takie trwają około 14 dni a pracownik może zgłosić się na nie sam chcąc zwiększać swoje kompetencje zawodowe bądź zostać wydelegowany przez pracodawcę.

Dodaj komentarz