Agenda

4 kwietnia 2019, czwartek

1 dzień konferencji
900 – 1030
Rejestracja uczestników na konferencje
Przywitanie gości kawą

1030 – 1100
Uroczyste otwarcie konferencji
Powitanie gości i wystąpienie otwierające
Wystąpienie przedstawiciela Włodarzy Miast

1100 – 1200
I sesja referatowa: „Rola Akceleratora i korzyści z Projektu Grantowego”
Wystąpienie przedstawiciela NCBiR
Prezentacja dotycząca realizowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne projektów. Przedstawienie zasad rekrutacji w ramach aktywizacji społeczności start-upowej oraz zachęcenie do współpracy z Zespołami Interdyscyplinarnymi.

1200 – 1215
Przerwa kawowa

1215 – 1315
II sesja referatowa: „Prezentacje zespołów”
Zespół Interdyscyplinarny Wrocław
Zespół Interdyscyplinarny Olsztyn
Zespół Interdyscyplinarny Kalisz
Zespół Interdyscyplinarny Wałbrzych

1315 – 1415
Panel dyskusyjny włodarzy miast: Rzeczywiste potrzeby i problemy miast

1415 – 1545
Przerwa obiadowa. Zakwaterowanie w hotelu.

1545 – 1700
III sesja referatowa: „Nowoczesne Technologie”
Partnerzy technologiczni
Nowe technologie – wykorzystanie w Smart City

1900 – 2300
Uroczysta kolacja

5 kwietnia 2019, piątek

2 dzień konferencji
700 – 930
Śniadanie

930 – 1030
I sesja referatowa: „Smart City”
Akcelerator Inteligentnych Miast przedstawienie projektu
Projekt e-Pionier: AIM – kreowanie inteligentnych miast.

1030 – 1100
Przerwa kawowa

1100 – 1200
II sesja referatowa: „Kierunki kształcenia i przygotowywania absolwentów do realizacji założeń SMART CITY”
Wystąpienia Partnerów Naukowych

1200 – 1300
Panel dyskusyjny – wnioski i podsumowanie konferencji
Rozstrzygnięcie konkursu

1315 – 1415
Obiad

 
 
 

Patronat Strategiczny

Patronat Honorowy

Patronat Medialny


Fundusze Europejskie
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
EFRR

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry