Agenda

4 kwietnia 2019, czwartek

1 dzień konferencji
900 – 1030
Rejestracja uczestników na konferencje
Poczęstunek
1030 – 1040
Uroczyste otwarcie konferencji
Powitanie gości i wystąpienie otwierające Wojciech Jeszka, Prezes Zarządu ATI Pionier Sp. z o.o.
1045 – 1100
Wojna światów – czyli jak brak komunikacji władzy, twórców nowych technologii i społeczności lokalnych staje się krótką prostą do społecznej katastrofy (Kamil Durczok, Wydawca i Redaktor Naczelny portalu Silesion.pl, Prezes Zarządu Spółki Coal Minders SA)
1100 – 1115
I sesja referatowa: „Rola Akceleratora i korzyści płynące z udziału w projekcie”
Prezentacja dotycząca realizowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne projektów. Przedstawienie zasad rekrutacji w ramach aktywizacji społeczności start-upowej oraz zachęcenie do współpracy z Zespołami Interdyscyplinarnymi. Andrzej Sambura – Dyrektor ds. Projektów ATI Pionier Sp. z o.o.
1115 – 1200
II sesja referatowa: „Prezentacje zespołów cz. I”
„Smartfon: szansa czy zagrożenie?” Jakub Wojnicki
„Narzędzia wsparcia dla nauczycieli” Marek Dronszczyk
„Jak skutecznie przewidywać powódź. Perypetie współpracy z naukowcami. O kierowaniu pracami R&D w celu maksymalizacji szans na skuteczną komercjalizację” Patryk Szymczak
1200 – 1215
Przerwa kawowa
1215 – 1245
II sesja referatowa: „Prezentacje zespołów cz. II”
„Informacja przestrzenna filarem nowoczesnego miasta” Radosław Sokół
„Kampus kariery – nowoczesny portal – innowacyjność procesowa dla miast borykających się z odpływem młodzieży” Tomasz Niedziałek
1245 – 1330
Panel dyskusyjny przedstawicieli administracji publicznej: Rzeczywiste potrzeby i problemy miast (moderator: Kamil Durczok, Wydawca i Redaktor Naczelny portalu Silesion.pl, Prezes Zarządu Spółki Coal Minders SA.)
1330 – 1500
Przerwa obiadowa. Zakwaterowanie w hotelu.
1500 – 1545
III sesja referatowa: „Nowoczesne Technologie”
„Integracja innowacji społecznych i technologicznych” Paweł Podsiadło
„Informacja przestrzenna z pułapu lotniczego” Witold Kuźnicki, MGGP Aero Sp. z o.o.
„smart3Dcity — nowy wymiar miasta” dr inż. Stanisław Biernat, SHH Sp. z o.o.
1900 – 2300
Uroczysta kolacja

5 kwietnia 2019, piątek

2 dzień konferencji
700 – 930
Śniadanie
930 – 1010
I sesja referatowa: „Smart City”
„Akcelerator Inteligentnych Miast – kreujemy perspektywy” Wojciech Jeszka, Prezes Zarządu AIM Sp. z o.o.; Irena Petrykowska, Ekspert
„Wykorzystanie technologii skaningu laserowego 3D, a rewitalizacja zabytków”, Artur Jach, Terramap Sp. z o.o.
1010 – 1050
II sesja referatowa: „Kierunki kształcenia i przygotowywania absolwentów do realizacji założeń Smart City” cz. I– wystąpienia Partnerów Naukowych
„Geoinformacja w służbie SmartCity” dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof. nadzw. AGH; dr inż. Artur Krawczyk Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
„Bariery implementacji idei Smart City” dr hab. prof. Politechniki Śląskiej Aleksandra Kuzior
1050 – 1120
Przerwa kawowa
1120 – 1220
II sesja referatowa: „Kierunki kształcenia i przygotowywania absolwentów do realizacji założeń Smart City” cz. II – wystąpienia Partnerów Naukowych
„Kierunki kształcenia gospodarzy przestrzeni a potrzeby kadrowe polskich miast” 
dr hab. inż. arch. Maciej Borsa Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
„Laboratoria miejskie w ofertach dydaktycznych uczelni wyższych w wymiarze międzynarodowym” dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1200 – 1300
Panel dyskusyjny Miasta prawdziwie inteligentne – wnioski i podsumowanie konferencji 
(moderator: mgr inż. Szymon Ciupa)
Rozstrzygnięcie konkursu
1300 – 1415
Obiad

 

Patronat Strategiczny

Patronat Honorowy

 

Patronat Medialny


Fundusze Europejskie
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
EFRR

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry