Zamówienia

POSTĘPOWANIE NA PROJEKT „OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM OBSŁUGI PRAWNEJ” ZNAK POSTĘPOWANIA 19/03/2019/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt.: "OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM OBSŁUGI PRAWNEJ", ZNAK POSTĘPOWANIA 19/03/2019/ZESPOŁY. w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii obszaru internetu...

ZAPYTANIE OFERTOWE PT. „OPRACOWANIE EKSPERTYZY DLA POTRZEB PROJEKTU PN. SYSTEM MONITOROWANIA RYZYKA POWODZIOWEGO” ZNAK POSTĘPOWANIA: 18/02/2019/EKSPERTYZA

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. „OPRACOWANIE EKSPERTYZY DLA POTRZEB PROJEKTU SYSTEM MONITOROWANIA RYZYKA POWODZIOWEGO”, znak postępowania: 18/02/2019/EKSPERTYZA,  w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru internetu...

ZAPYTANIE OFERTOWE „OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM OBSŁUGI PRAWNEJ”, znak postępowania: 17/02/2019/ZESPOŁY

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru oprogramowania, które posłuży do zarządzania procesem obsługi prawnej w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru internetu...

ZAPYTANIE OFERTOWE 05/02/2019_KONFERENCJE, NA ORGANIZACJĘ KONFERENCJI

Zapytanie Ofertowe dotyczące organizacji konferencji w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru internetu rzeczy”. Komunikat dotyczący konferencji: Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie Państwa udziałem w naszej konferencji wydłużamy termin bezpłatnej rejestracji uczestników do dnia 25 marca 2019 r....

POSTĘPOWANIE NA PROJEKT „Wrocław – Wsparcie informatyczne w dziedzinie teleopieki” ZNAK POSTĘPOWANIA 16/01/2019/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. "Wrocław – Wsparcie informatyczne w dziedzinie teleopieki", ZNAK POSTĘPOWANIA 16/01/2019/ZESPOŁY. w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii obszaru internetu rzeczy”. Komunikat dotyczący zamówienia: Informujemy, że...

POSTĘPOWANIE NA PROJEKT „FUNPLAY 2.0” ZNAK POSTĘPOWANIA 15/01/2019/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. "FUNPLAY 2.0", ZNAK POSTĘPOWANIA 15/01/2019/ZESPOŁY. w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii obszaru internetu...

ZAPYTANIE OFERTOWE PN. „OPRACOWANIE EKSPERTYZY DLA POTRZEB PROJEKTU PN. NARZĘDZIA WSPARCIA NAUCZYCIELI”, ZNAK POSTĘPOWANIA: 01/12/2018/EKSPERTYZY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. Opracowanie ekspertyzy dla potrzeb projektu pt.: "Narzędzia wsparcia nauczycieli" , ZNAK POSTĘPOWANIA: 01/12/2018/EKSPERTYZY. w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii obszaru internetu...

POSTĘPOWANIE NA PROJEKT PT.: „PŁOCK – SERCE BIZNESU”, ZNAK POSTĘPOWANIA: 14/10/2018/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. „Płock - Serce biznesu" , ZNAK POSTĘPOWANIA: 14/10/2018/ZESPOŁY w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii obszaru internetu...

POSTĘPOWANIE NA PROJEKT PT.: „INTELIGENTNY SAMORZĄD – wykorzystanie narzędzi informatycznych w celu usprawnienia świadczenia usług administracji publicznej przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ułatwienia do nich dostępu ich mieszkańcom” , ZNAK POSTĘPOWANIA: 13/10/2018/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. „INTELIGENTNY SAMORZĄD – wykorzystanie narzędzi informatycznych w celu usprawnienia świadczenia usług administracji publicznej przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ułatwienia do nich dostępu ich mieszkańcom” , ZNAK POSTĘPOWANIA: 13/10/2018/ZESPOŁY w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz...

POSTĘPOWANIE NA PROJEKT PT.: „Edukacja – Olsztyn”, znak postępowania: 09/10/2018/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. „Edukacja – Olsztyn”, znak postępowania: 09/10/2018/ZESPOŁY w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii obszaru internetu...

POSTĘPOWANIE NA PROJEKT PT. „SALA DOŚWIADCZEŃ ŚWIATA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”, ZNAK POSTĘPOWANIA 12/10/2018/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. „Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim”, znak postępowania: 12/10/2018/ZESPOŁY w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru internetu...

POSTĘPOWANIE NA PROJEKT PT. „INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI”, ZNAK POSTĘPOWANIA 11/10/2018/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. "INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI", ZNAK POSTĘPOWANIA 11/10/2018/ZESPOŁY w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru internetu...

POSTĘPOWANIE NA PROJEKT PT. „SMART CITY – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ POWIETRZA”, ZNAK POSTĘPOWANIA: 10/10/2018/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. „SMART CITY - ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ POWIETRZA", ZNAK POSTĘPOWANIA: 10/10/2018/ZESPOŁY w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru internetu...

ZAPYTANIE OFERTOWE 04/09/2018_KONFERENCJE, NA ORGANIZACJĘ KONFERENCJI

Zapytanie Ofertowe dotyczące organizacji konferencji w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru internetu...

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/08/2018_KONFERENCJE, NA ORGANIZACJĘ KONFERENCJI

Zapytanie Ofertowe dotyczące organizacji konferencji w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru internetu...

POSTĘPOWANIE NA PROJEKT PT. „INTELIGENTNY SAMORZĄD – wykorzystanie narzędzi informatycznych w celu usprawnienia świadczenia usług administracji publicznej przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ułatwienia do nich dostępu ich mieszkańcom”, ZNAK POSTĘPOWANIA: 08/07/2018/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. „INTELIGENTNY SAMORZĄD – wykorzystanie narzędzi informatycznych w celu usprawnienia świadczenia usług administracji publicznej przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ułatwienia do nich dostępu ich mieszkańcom” , ZNAK POSTĘPOWANIA: 08/07/2018/ZESPOŁY w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz...

NABÓR NA CZŁONKA/CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE O KWALIFIKACJACH ARCHITEKTA OPROGRAMOWANIA W CELU WYTWORZENIA MVP, ZNAK POSTĘPOWANIA: 01/07/2018/CZŁONKOWIE_WSPIERAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROJEKTU PT. „WSPARCIE UZDOLNIONYCH ZESPOŁÓW NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW MIAST I AGLOMERACJI MIEJSKICH PRZY WYKORZYSTANIU W SZCZEGÓLNOŚCI TECHNOLOGII Z OBSZARU INTERNETU RZECZY" W PRZEDMIOCIE NABORU NA CZŁONKA/CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE O KWALIFIKACJACH ARCHITEKTA OPROGRAMOWANIA W CELU WYTWORZENIA MVP, ZNAK POSTĘPOWANIA:...

POSTĘPOWANIE NA PROJEKT PT. „NARZĘDZIA WSPARCIA NAUCZYCIELI” ZNAK POSTĘPOWANIA: 07/07/2018/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. „NARZĘDZIA WSPARCIA NAUCZYCIELI" , ZNAK POSTĘPOWANIA: 07/07/2018/ZESPOŁY w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii obszaru internetu...

POSTĘPOWANIE NA PROJEKT PT. „PLATFORMA TESTOWANIA PRODUKTÓW I USŁUG_LIVING LAB”, ZNAK POSTĘPOWANIA 06/05/2018 ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. "PLATFORMA TESTOWANIA PRODUKTÓW I USŁUG_LIVING LAB", ZNAK POSTĘPOWANIA 06/05/2018 ZESPOŁY w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru internetu...

POSTĘPOWANIE NA PROJEKT PT. „FUNPLAY 2.0”, ZNAK POSTĘPOWANIA 05/05/2018 ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. „FUNPLAY 2.0”, ZNAK POSTĘPOWANIA: 05/05/2018/ZESPOŁY w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii obszaru internetu...

POSTĘPOWANIE NA PROJEKT PT.: PLATFORMA ORGANIZACYJNO-INFORMATYCZNA INICJATYW I DZIAŁAŃ LOKALNYCH POD HASŁEM: „ZOSTAŃCIE Z NAMI”, ZNAK POSTĘPOWANIA 04/05/2018 ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt.: „PLATFORMA ORGANIZACYJNO-INFORMATYCZNA INICJATYW I DZIAŁAŃ LOKALNYCH POD HASŁEM: "ZOSTAŃCIE Z NAMI"”, ZNAK POSTĘPOWANIA: 04/05/2018/ZESPOŁY w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru internetu...

POSTĘPOWANIE NA PROJEKT PT.: „SMART PLATFORMA INTEGRACJI SYSTEMÓW MIEJSKICH DO ZARZADZANIA INFORMACJĄ ORAZ PRZESTRZENIĄ MIEJSKĄ DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU ORAZ MIESZKAŃCÓW MIASTA WAŁBRZYCH”, ZNAK POSTĘPOWANIA: 03/05/2018/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt.: „SMART PLATFORMA INTEGRACJI SYSTEMÓW MIEJSKICH DO ZARZADZANIA INFORMACJĄ ORAZ PRZESTRZENIĄ MIEJSKĄ DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU ORAZ MIESZKAŃCÓW MIASTA WAŁBRZYCH”, ZNAK POSTĘPOWANIA: 03/05/2018/ZESPOŁY w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w...

POSTĘPOWANIE NA PROJEKT PT. „SYSTEM MONITOROWANIA RYZYKA POWODZIOWEGO”, ZNAK POSTĘPOWANIA: 02/05/2018/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt.: „SYSTEM MONITOROWANIA RYZYKA POWODZIOWEGO”, ZNAK POSTĘPOWANIA: 02/05/2018/ZESPOŁY w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru internetu...

POSTĘPOWANIE NA PROJEKT PT. „BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA – SMARTFON SZANSĄ CZY ZAGROŻENIEM?”, ZNAK POSTĘPOWANIA: 01/08/2017/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. „BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA – SMARTFON SZANSĄ CZY ZAGROŻENIEM?”, znak postępowania: 01/08/2017/ZESPOŁY,  w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru internetu...

Zapytanie ofertowe 13/05/2017 dotyczące opracowania i administrowania strony www

Zapytanie ofertowe dotyczące dotyczące opracowania i administrowania strony www w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru internetu...


Fundusze Europejskie
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
EFRR

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry