POSTĘPOWANIE NA PROJEKT „OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM OBSŁUGI PRAWNEJ” ZNAK POSTĘPOWANIA 19/03/2019/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt.: „OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM OBSŁUGI PRAWNEJ”, ZNAK POSTĘPOWANIA 19/03/2019/ZESPOŁY.

w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii obszaru internetu rzeczy”.

Do góry