POSTĘPOWANIE NA PROJEKT PT. „BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA – SMARTFON SZANSĄ CZY ZAGROŻENIEM?”, ZNAK POSTĘPOWANIA: 01/08/2017/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. „BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA – SMARTFON SZANSĄ CZY ZAGROŻENIEM?”, znak postępowania: 01/08/2017/ZESPOŁY, 

w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru internetu rzeczy”.


Fundusze Europejskie
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
EFRR

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry