POSTĘPOWANIE NA PROJEKT PT.: „INTELIGENTNY SAMORZĄD – wykorzystanie narzędzi informatycznych w celu usprawnienia świadczenia usług administracji publicznej przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ułatwienia do nich dostępu ich mieszkańcom” , ZNAK POSTĘPOWANIA: 13/10/2018/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. „INTELIGENTNY SAMORZĄD – wykorzystanie narzędzi informatycznych w celu usprawnienia świadczenia usług administracji publicznej przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ułatwienia do nich dostępu ich mieszkańcom” , ZNAK POSTĘPOWANIA: 13/10/2018/ZESPOŁY

w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii obszaru internetu rzeczy”.


Fundusze Europejskie
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
EFRR

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry