POSTĘPOWANIE NA PROJEKT PT.: PLATFORMA ORGANIZACYJNO-INFORMATYCZNA INICJATYW I DZIAŁAŃ LOKALNYCH POD HASŁEM: „ZOSTAŃCIE Z NAMI”, ZNAK POSTĘPOWANIA 04/05/2018 ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt.:

„PLATFORMA ORGANIZACYJNO-INFORMATYCZNA INICJATYW I DZIAŁAŃ LOKALNYCH POD HASŁEM: „ZOSTAŃCIE Z NAMI””, ZNAK POSTĘPOWANIA: 04/05/2018/ZESPOŁY

w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru internetu rzeczy”


Fundusze Europejskie
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
EFRR

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry