POSTĘPOWANIE NA PROJEKT PT.: „PŁOCK – SERCE BIZNESU”, ZNAK POSTĘPOWANIA: 14/10/2018/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. „Płock – Serce biznesu” , ZNAK POSTĘPOWANIA: 14/10/2018/ZESPOŁY

w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii obszaru internetu rzeczy”.


EFRR
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry