POSTĘPOWANIE NA PROJEKT PT.: „SMART PLATFORMA INTEGRACJI SYSTEMÓW MIEJSKICH DO ZARZADZANIA INFORMACJĄ ORAZ PRZESTRZENIĄ MIEJSKĄ DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU ORAZ MIESZKAŃCÓW MIASTA WAŁBRZYCH”, ZNAK POSTĘPOWANIA: 03/05/2018/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt.:

„SMART PLATFORMA INTEGRACJI SYSTEMÓW MIEJSKICH DO ZARZADZANIA INFORMACJĄ ORAZ PRZESTRZENIĄ MIEJSKĄ DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU ORAZ MIESZKAŃCÓW MIASTA WAŁBRZYCH”, ZNAK POSTĘPOWANIA: 03/05/2018/ZESPOŁY

w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru internetu rzeczy”


Fundusze Europejskie
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
EFRR

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry