POSTĘPOWANIE NA PROJEKT „Wrocław – Wsparcie informatyczne w dziedzinie teleopieki” ZNAK POSTĘPOWANIA 16/01/2019/ZESPOŁY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt.

„Wrocław – Wsparcie informatyczne w dziedzinie teleopieki”
, ZNAK POSTĘPOWANIA 16/01/2019/ZESPOŁY.

w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii obszaru internetu rzeczy”.

Komunikat dotyczący zamówienia:

Informujemy, że wydłużamy termin składania ofert do dnia 21.02.2019r. w ramach zamówienia przedkomercyjnego dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. „Wrocław – Wsparcie informatyczne w dziedzinie teleopieki”, ZNAK POSTĘPOWANIA 16/01/2019/ZESPOŁY. w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii obszaru internetu rzeczy”.


EFRR
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry