ZAPYTANIE OFERTOWE 05/02/2019_KONFERENCJE, NA ORGANIZACJĘ KONFERENCJI

Zapytanie Ofertowe dotyczące organizacji konferencji w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru internetu rzeczy”.

Komunikat dotyczący konferencji:

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie Państwa udziałem w naszej konferencji wydłużamy termin bezpłatnej rejestracji uczestników do dnia 25 marca 2019 r.

Będziemy zobowiązani za potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wysłanie zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na stronie do dnia 25 marca br. Udział w spotkaniu dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny wraz z noclegiem i wyżywieniem a informacje organizacyjne zostaną przesłane na adres e-mail podany w rejestracji.

Serdecznie zapraszamy.


Fundusze Europejskie
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
EFRR

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry