Zapytanie ofertowe 13/05/2017 dotyczące opracowania i administrowania strony www

Zapytanie ofertowe dotyczące dotyczące opracowania i administrowania strony www w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru internetu rzeczy”.

Pliki do pobrania


EFRR
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry