ZAPYTANIE OFERTOWE PN. „OPRACOWANIE EKSPERTYZY DLA POTRZEB PROJEKTU PN. NARZĘDZIA WSPARCIA NAUCZYCIELI”, ZNAK POSTĘPOWANIA: 01/12/2018/EKSPERTYZY

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. Opracowanie ekspertyzy dla potrzeb projektu pt.: „Narzędzia wsparcia nauczycieli” , ZNAK POSTĘPOWANIA: 01/12/2018/EKSPERTYZY.

w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii obszaru internetu rzeczy”.


EFRR
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry