ZAPYTANIE OFERTOWE PT. „OPRACOWANIE EKSPERTYZY DLA POTRZEB PROJEKTU PN. SYSTEM MONITOROWANIA RYZYKA POWODZIOWEGO” ZNAK POSTĘPOWANIA: 18/02/2019/EKSPERTYZA

Zamówienie przedkomercyjne dotyczące wyboru wniosków w związku z postępowaniem na projekt pt. „OPRACOWANIE EKSPERTYZY DLA POTRZEB PROJEKTU SYSTEM MONITOROWANIA RYZYKA POWODZIOWEGO”, znak postępowania: 18/02/2019/EKSPERTYZA, 

w ramach projektu nr WG-POPC.03.03.00-00-0005/16-00 pt. „Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru internetu rzeczy”.


Fundusze Europejskie
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
EFRR

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry