NABÓR NA CZŁONKA/CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE O KWALIFIKACJACH ARCHITEKTA OPROGRAMOWANIA W CELU WYTWORZENIA MVP, ZNAK POSTĘPOWANIA: 01/07/2018/CZŁONKOWIE_WSPIERAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE

W RAMACH PROJEKTU PT. „WSPARCIE UZDOLNIONYCH ZESPOŁÓW NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW MIAST I AGLOMERACJI MIEJSKICH PRZY WYKORZYSTANIU W SZCZEGÓLNOŚCI TECHNOLOGII Z OBSZARU INTERNETU RZECZY”

W PRZEDMIOCIE NABORU NA CZŁONKA/CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE O KWALIFIKACJACH ARCHITEKTA OPROGRAMOWANIA W CELU WYTWORZENIA MVP, ZNAK POSTĘPOWANIA: 01/07/2018/CZŁONKOWIE_WSPIERAJĄCY

Do góry