projektor interaktywny

Nowoczesne metody kształcenia

Opisując nowoczesne formy edukacji najmłodszych, wcale nie mamy tutaj na myśli nowego wyposażenia przedszkoli czy szkół, ale raczej metody, dzięki którym innowacyjne kształcenie w ogóle jest możliwe. Obiekty niestandardowe, które oferują nie tylko obowiązkowy program edukacji zatwierdzony przez MEN, ale też swój autorski, są w Polsce coraz bardziej popularne. Przykład bierzemy z Zachodu, gdzie już dawno odeszło się od nauki teoretycznych regułek na rzecz wzięcia pod uwagę indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Aby stworzyć idealne warunki do kształcenia dzieci, przedszkola i szkoły są dzisiaj na przykład budowane tylko z ekologicznych materiałów. Są i takie, które funkcjonują w lesie, a dzieci nawet 70% czasu przebywają na świeżym powietrzu. Tradycyjne tzw. zielone szkoły zastępuje się na przykład morską wyprawą wielkim statkiem. Są placówki, w których dominuje tylko jeden kolor. Są też takie, które udostępniają dzieciom jedynie miękkie gadżety. Na mapie polskich przedszkoli znaleźć można również takie, w których nie ma żadnego wyposażenia, a dzieci do nauki i zabawy wykorzystują tylko własną wyobraźnię i pomoc rówieśników. Ogromną popularnością cieszą się także przedszkola i szkoły, które dla odmiany oferują najbardziej nowoczesne wyposażenie. Mowa tu przede wszystkim o zabawkach interaktywnych, które oprócz rozrywki dają szansę na naukę i zdobywanie nowych umiejętności. Dzieci używają tam zamiast tradycyjnych kartek i kredek tablety albo komputery. Do zabawy przeznaczane są elektroniczne zabawki albo projektor interaktywny. To obiekty, które mają przygotowywać dzieci do życia w otoczeniu nowych technologii, bo to przecież one zaczynają naszym światem rządzić.

Jakie zdanie o nietypowych formach edukacji mają eksperci? Sami nauczyciele oraz kadra psychologów potwierdzają, że rzeczywiście standardowy model kształcenia nie jest już w 100% skuteczny. Świat się zmienia, zmieniają się również możliwości. O ile kilka pokoleń wcześniej do dyspozycji mieliśmy ławki i tablicę kredową, a kalkulator był prawdziwym hitem, dzisiaj okazuje się, że to już standard i to na dodatek niesprzyjający nauce. Należy zachęcać dzieci i młodzież do samodzielnego interesowania się zdobywaniem nowej wiedz i umiejętności. Dzisiaj stawia się na zajęcia praktyczne. Pod uwagę bierze się indywidualny rozwój każdego ucznia.

Nadal istnieją przedszkola i szkoły o przepełnionych grupach, w których jedna nauczycielka nie daje rady z opracowaniem programu w jednym tempie z wszystkimi podopiecznymi. Dlatego powstają obiekty, w których proponuje się grupy mniej liczne albo większą liczbę pedagogów. Dodatkowe programy autorskie, które biorą pod uwagę potrzeby każdego ucznia, pozwalają na znacznie lepsze kształcenie. Zdecydowanie widać tendencję, zgodnie z którą nauka przebiega poprzez doświadczenia. Edukacja odbywa się samodzielnie albo zespołowo. Dzieci mają szansę na wszechstronny rozwój, bo proponuje się im takie instrumenty, które wpływają jednocześnie na różne dziedziny życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

Dodaj komentarz